le temps des cerises
Vincent Vandaele

Verzonden: dinsdag 29 december 2009 02:08
Aan: Benjamin Verdonck [benjamin@benjamin-verdonck.be]

Geachte Mr. Verdonck,

Zonder per se per se te weten -of uw beweegredenen te kennen/begrijpen- waarover uw werk aan de kathedraal, le temps des cerises, gaat, ik ben mij niet zo bekend met uw werk, kan ik het toch niet verhelpen hier met kindse nieuwsgierigheid te zitten na het zien er van enkele weken geleden.

Zodus vraag ik mij af wat er zoal, na de hoogst Belgische bedanking, terecht gekomen is in die, al dan niet als brievenbus bestemde gleuf?

Dat het beeld met enkele happen verzakt en wellicht verdwenen is? Ik ben er al even niet meer gepasseerd, voegt voor mij enkel toe aan het grote vraagteken omtrent het gehele gebeuren.

Met vriendelijke groet,

Vincent


Onderwerp: Antw.: le temps des cerises
Van: Benjamin Verdonck [mailto:benjamin@benjamin-verdonck.be]
Verzonden: dinsdag 29 december 10:04
Aan: Vincent Vandaele

beste mijnheer vandaele

ik heb afgelopen jaar werk gemaakt in deze stad waarmee ik voorbijgangers trachtte aan te spreken
sommige dingen daarvan bleken voor meer mensen verstaanbaar dan andere dingen
voor veel van wat ik maakte vond ik die verstaanbaarheid een troef
met ander werk dan weer zocht ik juist naar een geheimtaal
waar ook ik niet alle woorden van ken
maar waarvan ik het vermoeden heb
dat ze vele tongen spreekt die taal
dat als we anders luisteren
we hier en daar wel iets verstaan misschien

dat is een voorstel een tentatief
een oefening waarvan ik nooit zal weten wat de juiste uitkomst is
waarvan ik nooit zal weten of ik de sleutels voor de deur in de juiste volgorde opgehangen heb

wat
het huisje met de vogels tegen de onze lieve vrouwe kathedraal
dat langzaam wegzakt
betreft

ik kreeg vandaag een sms van iemand kado

een vogel zingt niet omdat hij een antwoord heeft
maar omdat hij een lied heeft

mijn allerbeste wensen
en een grote groet

bnjmn vrdnck